banner
English
Ngày 6 tháng 12 năm 2021
BÀI TUYÊN TRUYỀN PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 Ngày đăng: 24-05-2021 15:31 Hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn ra rất phức tạp trên thế giới, đặc biệt là ở một số nước có chung đường biên giới với nước ta với số ca nhiễm bệnh và tử vong ngày càng tăng.
BÀI TUYÊN TRUYỀN VỀ CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY Ngày đăng: 21-05-2021 11:24 Công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc bảo vệ tính mạng, tài sản của mọi gia đình và xã hội. Chính phủ đã có nhiều biện pháp về thông tin, tuyên truyền và sự nỗ lực của các cấp
Lễ kết nạp Đảng viên mới năm 2019 Ngày đăng: 19-09-2019 14:26 Thực hiện Quyết định số 127-QĐ/ĐU ngày 16/8/2019 của Đảng ủy Cục Đường thủy nội địa Việt Nam về kết nạp đảng viên; được sự đồng ý của Đảng ủy Cục Đường thủy nội địa Việt Nam
Code thời tiết, tỷ giá vàng
THỜI TIẾT

Thời tiết

 
 
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Tổng số lượt:
Trong năm:
Trong tháng:
Trong ngày:
Đang trực tuyến:
Get the current users count