banner
English
Ngày 4 tháng 7 năm 2022

Chi bộ Đội Thanh tra - An toàn số 9 tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022

Ngày đăng: 11/06/2020
Lượt xem: 1,047

Ngày 22/4/2020, Chi bộ Đội Thanh tra - An toàn số 9 trực thuộc Đảng bộ Chi cục Đường thủy nội địa phía Bắc long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022. Tham dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Công Minh - Ủy viên BCH Đảng bộ Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Ủy viên BCH Đảng bộ Chi cục; đồng chí Vũ Trọng Sơn - Ủy viên BCH Đảng bộ Chi cục, Bí thư Chi bộ Văn phòng và toàn thể đảng viên Chi bộ Đội Thanh tra - An toàn số 2.

Đại hội Chi bộ Đội Thanh tra - An toàn số 9 nhiệm kỳ 2020-2022 đã kiểm điểm, đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế, khuyết điểm và những bài học qua việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020. Nhiệm kỳ 2017-2020, Chi bộ Đội Thanh tra - An toàn số 9 có điểm khác biệt với các Chi bộ khác là chưa nhất thể hóa chức danh lãnh đạo (đảng và chính quyền); tuy gặp khó khăn trong công tác chỉ đạo, điều hành nhưng tập thể Chi bộ đã đoàn kết, nỗ lực, chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn theo kế hoạch được giao.

Về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2022, Chi bộ đã thống nhất, biểu quyết đưa ra các chỉ tiêu cụ thể để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ tới như: Quán triệt thực hiện văn kiện Đại hội XIII của Đảng, tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay"; Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"... Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh; góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Chi bộ và của Đảng bộ Chi cục.

Thay mặt Đảng ủy Chi cục Đường thủy nội địa phía Bắc, đồng chí Nguyễn Công Minh - Ủy viên BCH Đảng bộ Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Ủy viên BCH Đảng bộ Chi cục ghi nhận: Trong nhiệm kỳ vừa qua, với nhiều khó khăn, thách thức nhưng tập thể Chi bộ Đội Thanh tra - An toàn số 9 đã cố gắng nỗ lực, phát huy sức mạnh tập thể, có những đóng góp đáng ghi nhận vào việc thực hiện thành công các nhiệm vụ của Đảng bộ Chi cục. Trong nhiệm kỳ tới, Chi bộ cần xây dựng chương trình hành động cụ thể, tiếp tục phát huy những điểm mạnh, khắc phục những khó khăn, tồn tại, phấn đấu hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao.

Đại hội đã bầu đồng chí Trần Văn Khiết giữ chức Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022.