banner
English
Ngày 1 tháng 10 năm 2022

Công bố Quyết định thành lập, bổ nhiệm, điều động và giao nhiệm vụ cán bộ

Ngày đăng: 21/11/2012
Lượt xem: 556

Công bố Quyết định thành lập, bổ nhiệm, điều động và giao nhiệm vụ cán bộ

Nhằm kiện toàn và tăng cường năng lực, hiệu quả bộ máy hành chính, đồng thời sắp xếp, bố trí, phân công nhiệm vụ phù hợp với năng lực, trình độ của cán bộ, đáp ứng yêu cầu đổi mới ngành ĐTNĐ Việt Nam theo hướng CNH-HĐH, vừa qua, Cục ĐTNĐ Việt Nam đã tổ chức công bố một số Quyết định điều động, thành lập thêm tổ chức; bổ nhiệm và giao nhiệm vụ cho cán bộ tại cơ quan Văn phòng Cục như sau:

 

Công bố Quyết định thành lập, bổ nhiệm, điều động và giao nhiệm vụ cán bộ

 Quyết định số 895/QĐ-CĐTNĐ ngày 31/8/2012 về việc tạm thời thành lập Ban Tin học và Quản lý dữ liệu trực thuộc cơ quan Cục ĐTNĐ Việt Nam.

2.      Quyết định số 849/QĐ-CĐTNĐ ngày 27/8/2012 chuyển nhiệm vụ kế toán tài vụ của cơ quan Cục từ Văn phòng sang phòng Tài chính Cục.

3.      Quyết định số 896/QĐ-BGTVT bgatf 31/8/2012 bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Công giữ chức Chánh Văn phòng Cục ĐTNĐ Việt Nam.

4.      Quyết định số 898/QĐ-CĐTNĐ ngày 31/8/2012 giao ông Nguyễn Long làm Quyền Trưởng phòng Tài chính Cục ĐTNĐ Việt Nam.

5.      Quyết định số 850/QĐ-CĐTNĐ ngày 27/8/2012 giao bà Lê Thu Trang – Phó Trưởng phòng Tài chính kiêm nhiệm chức vụ Kế toán trưởng cơ quan Cục ĐTNĐ Việt Nam.

6.      Quyết định số 901/QĐ-CĐTNĐ ngày 31/8/2012 giao ông Nguyễn Mạnh Vầng – Kỹ sư Tin học phụ trách Tổ Thông tin Tin học đảm nhận chức vụ Phó Trưởng Ban Tin học và Quản lý dữ liệu trực thuộc cơ quan Cục ĐTNĐ Việt Nam.

7.      Quyết định số 899/QĐ-CĐTNĐ ngày 31/8/2012 bổ nhiệm ông Hoàng Ngọc Cường giữ chức vụ Trưởng phòng Quản lý Dự án vốn nước ngoài Cục ĐTNĐ Việt Nam.

Theo Tạp chí Đường thủy nội địa Việt Nam.


Các tin tức khác:

BẢNG THỐNG KÊ CÁC VỊ TRÍ NGUY HIỂM TRÊN ...

Thông báo luồng đường thủy nội địa thườn...

Thông báo điều chỉnh lịch điều tiết sông...

Code thời tiết, tỷ giá vàng
THỜI TIẾT

Thời tiết

 
 
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Tổng số lượt:
Trong năm:
Trong tháng:
Trong ngày:
Đang trực tuyến:
Get the current users count