banner
English
Ngày 1 tháng 6 năm 2020

HCGT- đường thủy nội địa phục vụ thi công Kéo đường ống qua sông và hạ chìm tại khu vực 166+800, sông Hồng

Ngày đăng: 10/10/2018
Lượt xem: 187

Ngày 10/10/2018 Chi cục ĐTNĐ Phía Bắc có thông báo số 983/TB-ĐTNĐPB về việc hạn chế Giao thông đường thủy nội địa phục vụ thi công Kéo đường ống qua sông và hạ chìm tại khu vực 166+800, sông Hồng

 

 


Code thời tiết, tỷ giá vàng
THỜI TIẾT

Thời tiết

 
 
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Tổng số lượt:
Trong năm:
Trong tháng:
Trong ngày:
Đang trực tuyến:
Get the current users count