banner
English
Ngày 21 tháng 7 năm 2019

HCGT- đường thủy nội địa phục vụ thi công Kéo đường ống qua sông và hạ chìm tại khu vực 166+800, sông Hồng

Ngày đăng: 10/10/2018
Lượt xem: 136

Ngày 10/10/2018 Chi cục ĐTNĐ Phía Bắc có thông báo số 983/TB-ĐTNĐPB về việc hạn chế Giao thông đường thủy nội địa phục vụ thi công Kéo đường ống qua sông và hạ chìm tại khu vực 166+800, sông Hồng

 

 


Các tin tức khác:

Chấp thuận PA điều tiết bảo đảm GTĐT phụ...

Chấp thuận PA điều tiết bảo đảm GTĐT phụ...

Chấp thuận PA điều tiết bảo đảm GTĐT phụ...

Code thời tiết, tỷ giá vàng
THỜI TIẾT

Thời tiết

 
 
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Tổng số lượt:
Trong năm:
Trong tháng:
Trong ngày:
Đang trực tuyến:
Get the current users count