banner
English
Ngày 11 tháng 12 năm 2018

HCGT- Đường thủy nội địa phục vụ tổ chức hoạt động diễn tập "Xử lý cháy nổ, cứu hộ, cứu nạn trên sông" năm 2018

Ngày đăng: 15/10/2018
Lượt xem: 40

Ngày 15/10/2018 Chi cục ĐTNĐ Phía Bắc có thông báo số 1000/TB-ĐTNĐPB về việc hạn chế Giao thông đường thủy nội địa phục vụ tổ chức hoạt động diễn tập "Xử lý cháy nổ, cứu hộ, cứu nạn trên sông" năm 2018

 

 


Code thời tiết, tỷ giá vàng
THỜI TIẾT

Thời tiết

 
 
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Tổng số lượt:
Trong năm:
Trong tháng:
Trong ngày:
Đang trực tuyến:
Get the current users count