banner
English
Ngày 17 tháng 10 năm 2019

Lễ mở thầu, xét thầu, thương thảo và ký kết hợp đồng công tác quản lý bảo trì thường xuyên các tuyến ĐTNĐ quốc gia thuộc phạm vi Chi cục ĐTNĐ phía Bắc - 10 tháng cuối năm 2018

Ngày đăng: 30/05/2018
Lượt xem: 309

Thực hiện Quyết định số 02/QĐ-CĐTNĐ ngày 08/01/2018 của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện công tác quản lý, bảo trì thường xuyên các tuyến đường thủy nội địa quốc gia thuộc phạm vi Chi cục Đường thủy nội địa phía Bắc - 10 tháng cuối năm 2018. Từ ngày 08/02/2018 đến ngày 27/02/2018 tại Chi cục đã thực hiện việc mở thầu, xét thầu, thương thảo và ký kết hợp đồng theo quy định.

Sau đây là một số hình ảnh tại buổi mở thầu, xét thầu, thương thảo và ký kết hợp đồng:

 

 

 

 Các đơn vị tham gia Lễ mở thầu

 

 

 

Các đơn vị thương thảo hợp đồng

 

 

 

 

Lễ ký kết hợp đồng giữa Chi cục và đơn vị trúng thầu

 


Các tin tức khác:

Thông báo HCGT ĐTNĐ phục vụ tổ chức Giải...

Thông báo HCGT ĐTNĐ phục vụ thi công kéo...

Chấp thuận PA điều tiết bảo đảm GTĐT phụ...

Code thời tiết, tỷ giá vàng
THỜI TIẾT

Thời tiết

 
 
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Tổng số lượt:
Trong năm:
Trong tháng:
Trong ngày:
Đang trực tuyến:
Get the current users count