banner
English
Ngày 18 tháng 5 năm 2024

Lịch sử chi Cục ĐTNĐ

Ngày đăng: 01/01/2015
Lượt xem: 11,160

  Chi cục Đường thủy nội địa phía Bắc được thành lập theo Quyết định số 3777/QĐ-BGTVT ngày 19/12/2008 của Bộ trưởng Bộ GTVT; Là đơn vị trực thuộc Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, thực hiện nhiệm vụ theo Quyết định số 1242/QĐ-CĐS ngày 26/12/2008 của Cục Đường sông Việt Nam (Nay là Cục ĐTNĐ Việt Nam) về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Đường thủy nội địa phía Bắc.

     Trụ sở Chi cục đóng tại số 33 đường An Kim Hải, xã An Đồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng.

     Năm 2010 Chi cục thực hiện nhiệm vụ theo Quyết định số 156/QĐ-CĐTNĐ ngày 31/3/2010 của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam thay thế Quyết định số 1242/QĐ-CĐS.

    Tháng 9/2011 Chi cục thực hiện nhiệm vụ theo Quyết định số 796/QĐ-CĐTNĐ ngày 13/9/2011 của Cục Đường thủy nội địa Việt nam thay thế Quyết định số 156/QĐ-CĐTNĐ.

     Tháng 6/2015 Chi cục thực hiện nhiệm vụ theo Quyết định số 537/QĐ-CĐTNĐ ngày 26/6/2015 Của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam thay thế Quyết định số 796/QĐ-CĐTNĐ.

     Tháng 01/2018 được Cục Đường thủy nội địa Việt Nam điều chỉnh, bổ sung chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn trong việc thực hiện quản lý công tác bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông ĐTNĐ theo Quyết định số 1769/QĐ-CĐTNĐ ngày 25/12/2017.

     Là đơn vị trực thuộc Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, được Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam ủy quyền một số mặt quản lý Nhà nước chuyên ngành giao thông vận tải Đường thủy nội địa tại khu vực trách nhiệm. Là đơn vị mới thành lập, còn khó khăn, về cơ sở vật chất, cơ chế chưa rõ ràng, cụ thể, nhưng ngay sau ngày công bố Quyết định, Chi cục Đường thủy nội địa phía Bắc bắt đầu đi vào hoạt động (ngày 01/01/2009). Với muôn vàn khó khăn nhưng được sự quan tâm chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải, Lãnh đạo Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam, sự phối hợp có hiệu quả của các đơn vị trong Ngành, các cơ quan hữu quan, sự nỗ lực không mệt mọi của tập thể cán bộ, công chức phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Từ những kết quả trên Chi cục đã được Bộ Giao thông vận tải, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Ủy Ban An toàn Giao thông quốc gia và Chủ tịch ủy ban Nhân nhân thành phố Hải Phòng công nhận thành tích và tặng nhiều Giấy khen, Bằng khen cho tập thể Chi cục, cụ thể:

      - Năm 2009:

       + Bộ Giao thông vận tải công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” (theo Quyết định số 227/QĐ-BGTVT ngày 25/01/2010).

       + Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tặng Bằng khen (theo Quyết định số 429/QĐ-UBATGTQG ngày 24/12/2009). 

       + Cục Đường thủy nội địa Việt Nam tặng Giấy khen (theo Quyết định số 09/QĐ-CĐTNĐ ngày 13/01/2010).

      - Năm 2010:

      + Bộ Giao thông vận tải công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” (theo Quyết định số 1385/QĐ-BGTVT ngày 27/6/2011) và tặng Bằng khen (theo Quyết định số 1387/QĐ-BGTVT ngày 27/6/2011).

        + Ủy Ban An toàn Giao thông Quốc gia tặng Bằng khen (theo Quyết định số 456/QĐ-UBATGTQG ngày 17/12/2010). 

        + Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng tặng Bằng khen (theo Quyết định số 41/QĐ-CT ngày 21/01/2011).

        + Đảng uỷ Bộ Giao thông vận tải tặng Giấy khen tại Quyết định số 22-QĐ/ĐU ngày 24/01/2011).

        + Công đoàn Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam tặng Cờ cơ sở vững mạnh xuất sắc (theo Quyết định số 130/QĐ-CĐ ngày 30/12/2010).

        + Công đoàn Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam tặng Giấy khen cho Ban Nữ công Chi cục (theo Quyết định số 124/QĐ-CĐ ngày 27/12/2010).

        + Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện An Dương tặng Giấy khen cho Đoàn thanh niên Chi cục (theo Quyết định số 07/QĐ-UB ngày 01/11/2010).

     - Năm 2011:

      + Bộ Giao thông vận tải công nhận Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” (theo Quyết định số 1897/QĐ-BGTVT ngày 13/8/2012).

      + Đảng bộ Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam tặng Giấy khen (theo Quyết định số 08-QĐ/ĐU ngày 18/01/2012).

      + Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam tặng Bằng khen (theo Quyết định số 75/QĐ-CĐN ngày 19/12/2011).

      + Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện An Dương tặng Giấy khen cho Đoàn thanh niên Chi cục (theo Quyết định số 04/QĐ-UB ngày 17/01/2012).

     - Năm 2012

     + Bộ Giao thông vận tải công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” (theo Quyết định số 1004/QĐ-BGTVT ngày 16/4/2013) và tặng Bằng khen (theo Quyết định số 1003/QĐ-BGTVT ngày 16/4/2013).

      + Chủ tịch Ủy Ban nhân dân thành phố Hải Phòng tặng Bằng khen (theo Quyết định số 2274/QĐ-CT ngày 26/12/2012).

      + Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ giao thông vận tải tặng giấy khen (theo Quyết định số 122 QĐ/TV ngày 20/3/2012)

      + Cục ĐTNĐ Việt Nam tặng giấy khen (theo Quyết định số 124/QĐ-CĐTNĐ ngày 25/01/2013).

      + BCH Công Đoàn Cục ĐTNĐ Việt Nam Tặng cờ Công đoàn cơ sở vững mạnh.

      + Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện An Dương tặng Giấy khen cho Đoàn thanh niên Chi cục (theo Quyết định số 06/QĐ-UB ngày 15/01/2013).

     - Năm 2013

      + Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải tặng bức trướng (theo Quyết định số 3281/QĐ-BGTVT ngày 21/10/2013).

      + Ban thường vụ Đảng ủy Cục ĐTNĐ Việt Nam công nhận Tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh (theo Quyết định số 07/QĐ-TV ngày 17/01/2014).

      + Chủ tịch Ủy Ban nhân dân thành phố Hải Phòng tặng Bằng khen (theo Quyết định số 155/QĐ-CT ngày 10/01/2014).

     - Năm 2014

      + Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải tặng Bằng khen (theo Quyết định số 1421/QĐ-BGTVT ngày 22/4/2015)

     - Năm 2015

      + Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia tặng Bằng khen (theo Quyết định số 397/QĐ-UBATGTQG ngày 01/10/2015)

      + Chủ tịch UBND TP Hải Phòng tặng Bằng khen (theo Quyết định số 204/QĐ-CT ngày 29/01/2016)

      + Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động VN tặng Bằng khen (theo Quyết định số 402/QĐ-TLĐ ngày 24/2/2016)

     - Năm 2016

      + Thanh tra Bộ Giao thông vận tải tặng Bằng khen (theo Quyết định số 43/QĐ-BGTVT ngay 06/01/2017)

     - Năm 2017

      + Chủ tịch UBND TP Hải Phòng tặng Bằng khen (theo Quyết định số 3661/QĐ-CT ngày 29/12/2017).

     - Năm 2019

      + Chủ tịch UBND TP Hải Phòng tặng  Bằng khen (theo Quyết định số 24/QĐ-CT ngày 06/01/2020).


Tin liên quan:
Các tin tức khác:

Hạn chế giao thông ĐTNĐ phụ vụ tổ chức t...

THÔNG BÁO Luồng đường thủy nội địa thườn...

THÔNG BÁO Luồng đường thủy nội địa thườn...

Code thời tiết, tỷ giá vàng
THỜI TIẾT

Thời tiết

 
 
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Tổng số lượt:
Trong năm:
Trong tháng:
Trong ngày:
Đang trực tuyến:
Get the current users count