banner
English
Ngày 28 tháng 11 năm 2020

Thông báo HCGT ĐTNĐ phục vụ thi công công trình: Nâng cao khả năng truyền tải điện đường dây 110kV từ TBA 220KV Bắc Ninh - NĐ Phả Lại vượt sông Thái Bình, tại Km 98+500

Ngày đăng: 24/08/2020
Lượt xem: 121


Các tin tức khác:

THÔNG BÁO Danh mục tài liệu tham khảo ôn...

QUYẾT ÐINH Ban hành thể lệ cuộc thi "Tìm...

Đội Thanh tra - An toàn số 9 tích cực ph...

Code thời tiết, tỷ giá vàng
THỜI TIẾT

Thời tiết

 
 
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Tổng số lượt:
Trong năm:
Trong tháng:
Trong ngày:
Đang trực tuyến:
Get the current users count