banner
English
Ngày 21 tháng 7 năm 2019

Thông báo HCGT ĐTNĐ phục vụ thi công xây dựng các xuất tuyến 22kv, 35kv sau TBA 110kv, khu vực km 18+500 sông Thương (ngày 14+15/4/2019).

Ngày đăng: 09/04/2019
Lượt xem: 73


Các tin tức khác:

Chấp thuận PA điều tiết bảo đảm GTĐT phụ...

Chấp thuận PA điều tiết bảo đảm GTĐT phụ...

Chấp thuận PA điều tiết bảo đảm GTĐT phụ...

Code thời tiết, tỷ giá vàng
THỜI TIẾT

Thời tiết

 
 
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Tổng số lượt:
Trong năm:
Trong tháng:
Trong ngày:
Đang trực tuyến:
Get the current users count