banner
English
Ngày 16 tháng 2 năm 2019

Thông báo HCGT phục vụ tổ chức diễn tập tìm kiếm cứu nạn giao thông ĐTNĐ tại khu vực Km 31+000 - Sông Đuống năm 2018

Ngày đăng: 15/11/2018
Lượt xem: 103

Ngày 15/11/2018 Chi cục ĐTNĐ Phía Bắc có thông báo số 1113/TB-ĐTNĐPB về việc hạn chế giao thông phục vụ tổ chức diễn tập tìm kiếm cứu nạn giao thông ĐTNĐ tại khu vực Km 31+000 - Sông Đuống năm 2018

 


Code thời tiết, tỷ giá vàng
THỜI TIẾT

Thời tiết

 
 
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Tổng số lượt:
Trong năm:
Trong tháng:
Trong ngày:
Đang trực tuyến:
Get the current users count