banner
English
Ngày 4 tháng 7 năm 2022

THỦ TỤC LẤY Ý KIẾN VỀ VỊ TRÍ ẢNH HƯỞNG CỦA BẾN THỦY NỘI ĐỊA VỚI LUỒNG VÀ PHẠM VI BẢO VỆ CÁC CÔNG TRÌNH KHÁC

Ngày đăng: 29/10/2021
Lượt xem: 532

TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC HỒ SƠ ĐƯỢC THỰC HIỆN NHƯ SAU:

 

A - Sở Giao thông vận tải gửi văn bản đề nghị kèm hồ sơ có liên quan đến Chi cục Đường thuỷ nội địa phía Bắc.

B - Chi cục Đường thuỷ nội địa phía Bắc tiếp nhận hồ sơ xem xét, có ý kiến hoặc không có ý kiến về vị trí xây dựng bến thủy nội địa (nêu rõ lý do).

1. Trình tự thực hiện:

- Sở Giao thông vận tải gửi văn bản đề nghị kèm hồ sơ có liên quan đến Chi cục Đ­ường thuỷ nội địa phía Bắc (địa chỉ số 33 đường An Kim Hải, xã An Đồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng).

- Chi cục Đư­ờng thuỷ nội địa phía Bắc tiếp nhận hồ sơ xem xét, có ý kiến hoặc không có ý kiến về vị trí xây dựng bến thủy nội địa bằng văn bản nêu rõ lý do.

2. Cách thức thực hiện:

Thông qua hệ thống b­ưu chính hoặc trực tiếp tại phòng Tổ chức Hành chính - Chi cục Đường thuỷ nội địa phía Bắc.

3. Thành phần, số l­ượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Văn bản đề nghị cho ý kiến về vị trí mở bến thủy nội địa.

- Các hồ sơ liên quan (nếu có).

 b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

4. Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ theo quy định.

5. Đối t­ượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan thực hiện: Chi cục Đ­ường thuỷ nội địa phía Bắc.

- Bộ phận trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Quản lý hạ tầng

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Văn bản xác nhận vị trí xây dựng bến thủy nội địa:  Vùng nước bến không chồng lấn với luồng chạy tàu thuyền, cầu bến không chồng lấn với hành lang bảo vệ luồng, có địa hình, thuỷ văn ổn định bảo đảm cho phương tiện ra, vào an toàn, thuận lợi.

8. Phí, lệ phí: Không

9. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Giao thông Đường thủy nội địa năm 2004; Luật số 48/2014/QH13 ngày 17/6/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông Đường thủy nội địa.

- Nghị định 08/2011/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ quy định về hoạt động đường thuỷ nội địa. 


Các tin tức khác:

THÔNG BÁO: Về việc tuyển dụng công chức ...

Thông báo luồng đường thủy nội địa thườn...

Thông báo điều chỉnh lịch điều tiết sông...

Code thời tiết, tỷ giá vàng
THỜI TIẾT

Thời tiết

 
 
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Tổng số lượt:
Trong năm:
Trong tháng:
Trong ngày:
Đang trực tuyến:
Get the current users count