DANH BẠ ĐIỆN THOẠI Thứ Hai,31,7,2017,16:31
 • DANH BẠ ĐIỆN THOẠI

   

  SỐ

  TT

  TÊN PHÒNG BAN

  CÁ NHÂN

  CHỨC DANH

  SỐ ĐIỆN THOẠI

  Cơ quan

  Di động

  Email

  1

  Ông:Nguyễn Công Minh

  Chi cục trưởng

  02258825205

  0903418231

   

  2

  Ông: Nguyễn Bá Ngọc

  P. Chi cục trưởng

  02258825201

  0903470572

   

  3

  Ông: Nguyễn Văn Bán

  P. Chi cục trưởng

  02258825200

  0903470571

   

  4

  Ông: Phạm Minh Tuấn

  P. Chi cục trưởng

  02258825202

  0913242179

   

  5

  Phòng TCHC-ĐT

   

  0225292904

   

  tochucdtndpb@vnn.vn

   

  Ông: Đỗ Quang Ngọc

  Trưởng phòng

   

  0913065898

   

   

  Bà: Vũ Thị Châu Loan

  P.Trưởng phòng

   

  0988891899

   

  6

  Phòng Kế Hoạch

   

  02258825202

   

  dongnv.viwa@mt,gov,vn

   

  Ông: Nguyễn Văn Đông

  Trưởng phòng

   

  0912002072

   

   

  Ông: Lã Mạnh Hùng

  P.Trưởng phòng

   

  0912224452

   

  7

  Phòng Tài chính

  Kế toán

   

  02258825206

   

  taichinhketoandtndpb@gmail.com

   

  Bà:Bùi Thị Xuân Hương

  Trưởng phòng

   

  0972742684

   

  8

  Phòng Quản lý

  hạ tầng

   

  02258825211

   

   

   

  Ông: Phạm Đình Kiêu

  Trưởng phòng

   

  0904446215

   

   

  Ông: Cao Đức Việt

  P.Trưởng phòng

   

  0912296048

   

   

  Ông: Vũ Quang Huy

  P.Trưởng phòng

   

  0959909078

   

  9

  Phòng Pháp Chế

   

  02258825204

   

  phapchedtndpb@gmail.com

   

  Ông: Vũ Trọng Sơn

  Trưởng phòng

   

  0913065537

   

   

  Ông: Đặng Thế Quang

  P.Trưởng phòng

   

  0903204156

   

  10

  Đội Thanh tra

   An Toàn số 1

   

   

   

  thanhtradtndso12013@gmail.com

   

  Ông: Phạm Thế Đương

  Đội trưởng

   

  0912655472

   

   

  Ông: Trần Nhất Anh

  P.Đội trưởng

   

  0913250128

   

   

  Ông: Trần Trọng Liên

  P.Đội trưởng

   

  0968123569

   

  11

  Đội Thanh tra

   An Toàn số 2

   

   

   

  khiettv.viwa@mt.gov.vn

   

  Ông: Trần Văn Khiết

  Đội trưởng

   

  0913358267

   

   

  Ông:Nguyễn Quang Quý

  P.Đội trưởng

   

  0904468348

   

   

  Ông: Đoàn Văn Mích

  P.Đội trưởng

   

  0988599848

   

  12

  Đội Thanh tra

  An toàn số 3

   

   

   

  doithanhtraantoanso3@gmail.com

   

  Ông: Đoàn Văn Tạo

  Đội trưởng

   

  0913428358

   

   

  Ông: Nguyễn Văn Thủy

  P.Đội trưởng

   

  0904348517

   

  13

  Đội Thanh tra

   An Toàn số 4

   

   

   

  synghiatb@gmail.com

   

  Ông: Trần Sỹ Nghĩa

  Đội trưởng

   

  0912177732

   

   

  Ông: Lê Văn Chiều

  P.Đội trưởng

   

  0912190850

   

  14

  Đội Thanh tra

  An Toàn số 9

   

   

   

  thanhtradtndso92011@gmail.com

   

  Ông: Lã Đức Cần

  Đội trưởng

   

  0912181917

   

  15

  Văn thư Chi cục

   

  02253571056

   

   

  16

  Bảo vệ Chi cục

   

  02258825210

   

   

   

 • Trang tin điện tử Chi Cục Đường thủy nội địa Phía Bắc

  Người chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Công Minh - Chi Cục Trưởng Chi Cục Đường Thủy Nội Địa Phía Bắc

  Địa chỉ liên hệ: Số 33 Đường An Kim Hải - An Đồng - An Dương - Hải Phòng

  Điện thoại: 0225.3571.056; Fax: 0225.3857.753

  Email : duongthuynoidiaphiabac@vnn.vn