TIN MỚI NHẤT


Thứ Hai,25,2,2013,10:21
 • Tổng công ty vận tải khẩn trương thực hiện tái cơ cấu cổ phần hóa trong năm 2013

  Ngày 8/1/2013, Tổng công ty (TCT) Vận tải thuỷ đã tổ chức Hội nghị tổng kết sản xuất kinh doanh năm 2012, mục tiêu kế hoạch 2013. Dự và chỉ đạo Hội nghị có Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng, Thứ trưởng Trương Tấn Viên, đại diện các vụ trong ngành.

  Hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2012 của TCT tuy chưa đạt được các mục tiêu kế hoạch đề ra, song đã có mức tăng trưởng hơn so với năm 2011: Doanh thu vận tải năm 2012 đạt 458 tỷ đồng, bằng 106% so với cùng kỳ và đạt 94% kế hoạch; doanh thu sản xuất bốc xếp của khối cảng sông toàn TCT đạt 475.9 tỷ đồng, bằng 103% so với cùng kỳ và 101% kế hoạch; doanh thu khối sản xuất cơ khí trong năm đạt 189,4 tỷ đồng bằng 82% so với cùng kỳ và 73% kế hoạch; doanh thu trong lĩnh vực cơ bản đạt 109 tỷ đồng, bằng 98% so với cùng kỳ và 78% kế hoạch. Tổng sản lượng vận chuyển cả năm đạt 9.522.500 tấn; doanh thu thuần hơn 1588 tỷ đồng; thu nhập bình quân 4,1 – 4,5 triệu/người/tháng.

  Trong năm 2012, do biến động về tình hình kinh tế trong và ngoài nước nên hoạt động SXKD của TCT cũng gặp những khó khăn: Thị trường vận tải hàng hóa như than, xi măng… trong năm giảm, do sản lượng tiêu thụ giảm, do ảnh hưởng bởi chính sách hạn chế xuất khẩu. Trong khi đó, nguyên nhiên vật liệu đầu vào lại tăng cao gây nhiều khó khăn về tài chính. Lãi suất ngân hàng vẫn còn cao, việc vay vốn đầu tư để phát triển sản xuất gặp nhiều khó khăn đặc biệt là vay vốn đầu tư đóng mới phương tiện vận tải thuỷ. Việc triển khai cổ phần hóa còn phức tạp và hạn chế do công tác xác định giá trị doanh nghiệp, quản lý, tài chính, công nợ, lao động còn nhiều bất cập…

    

  Cần nâng cao sức cạnh tranh vận tải thủy

  Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Bộ trưởng Đinh La Thăng nhấn mạnh: Về quy mô, TCT Vận tải thuỷ còn khá hạn hẹp chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển trong tình hình hiện nay. Việc tổ chức sản xuất còn nhỏ lẻ, manh mún do tập trung nhiều công ty thành viên dẫn đến ảnh hưởng công tác quản lý, điều hành cũng như tập trung cho sản xuất, vận tải thuỷ. Về hệ thống trang thiết bị, công nghệ còn lạc hậu, trong đó cơ cấu đội tầu, xà lan còn yếu, hiệu quả sản xuất kinh doanh chưa cao.

  Bộ trưởng chỉ đạo, năm 2013, TCT Vận tải thuỷ cần sớm xây dựng dự báo vận tải thuỷ và triển vọng, khả năng phát triển của thị trường, từ đó xác định tính lâu dài xây dựng chiến lược phát triển TCT, xây dựng chiến lược SXKD từ nay đến 2015 tầm nhìn 2020. Căn cứ vào tình hình thực tiễn, TCT vận tải thuỷ khẩn trương thực hiện tái cơ cấu cổ phần hóa tổng công ty trong năm 2013; cổ phần hóa công ty thành viên; tái cơ cấu TCT, xắp xếp lại cơ cấu lao động thúc đẩu tăng năng suất lao động. Đồng thời, TCT cần tính toán, xây dựng lại định mức tiêu hao năng lượng đảm bảo tiên tiến ở mức độ hợp lý kết hợp với thúc đẩy tăng cường quản lý. Cần xử lý dứt điểm nợ thuế, nợ bảo hiểm xã hội, nợ tiền lương, riêng đơn vị vận tải thuỷ ở Ninh Bình cần tăng cường cán bộ chủ chốt, đủ năng lực đáp ứng cho chiến lược phát triển thị trường trọng điểm tại Ninh Bình. Ngoài ra, Bộ trưởng chỉ đạo TCT Vận tải thuỷ nghiên cứu Đề án vận tải hành khách thuỷ trên phương châm xác định vận tải thuỷ pha sông biển và sự kết nối đa phương thức vận tải.

  Bộ trưởng đề nghị Thứ trưởng Trương Tấn Viên chỉ đạo nhanh chóng hoàn thiện, lấy ý kiến của các đơn vị, tổ chức về Luật đường thuỷ nội địa, rà soát lại các văn bản quy phạm pháp luật, các quy định đảm bảo sự phát triển ngành đường thuỷ. Đồng thời, chỉ đạo xây dựng tổ chức, bộ máy quản lý đường thuỷ nội địa, nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước; tiến hành xã hội hóa công tác sửa chữa, bảo trì đường thuỷ nội địa.

  Để nâng cao năng lực của TCT, hiện đại hóa, đẩy mạnh khoa học công nghệ, thúc đẩy sự phát triển. Bộ trưởng giao Vụ Tài chính, Ban đổi mới doanh nghiệp chủ động phối hợp với các đơn vị thành viên trực thuộc TCT Vận tải thuỷ, khẩn trương tiến hành cổ phần hóa, phối hợp rà soát lại thủ tục nhà đất đảm bảo TCT ổn định và phát triển  . Đồng thời, tập hợp, thống kê các nội dung về lãi suất vay ngân hàng của TCT Vận tải thuỷ, trình Bộ GTVT kịp thời báo cáo Chính phủ, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy, mở rộng SXKD của TCT.

  Nguồn: Tạp chí Giao thông vận tải

  • Trang tin điện tử Chi Cục Đường thủy nội địa Phía Bắc

   Người chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Công Minh - Chi Cục Trưởng Chi Cục Đường Thủy Nội Địa Phía Bắc

   Địa chỉ liên hệ: Số 33 Đường An Kim Hải - An Đồng - An Dương - Hải Phòng

   Điện thoại: 0225.3571.056; Fax: 0225.3857.753

   Email : duongthuynoidiaphiabac@vnn.vn