THÔNG BÁO


Thứ Ba,4,8,2015,16:15
 • Thông báo ngày 03/8/2015

   - Quyết định số 537/QĐ-CĐTNĐ ngày 26/6/2015 của Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Đường thủy nội địa phía Bắc.

   - Quyết định số 638 ngày 03/8/2015 của Chi cục trưởng Chi cục Đường thủy nội địa phía Bắc quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn, cơ cấu tổ chức và nguyên tắc hoạt động của các phòng nghiệp vụ, các Đội TT-AT thuộc Chi cục Đường thủy nội địa phía Bắc.

    

  Tin bài liên quan :
  • Trang tin điện tử Chi Cục Đường thủy nội địa Phía Bắc

   Người chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Công Minh - Chi Cục Trưởng Chi Cục Đường Thủy Nội Địa Phía Bắc

   Địa chỉ liên hệ: Số 33 Đường An Kim Hải - An Đồng - An Dương - Hải Phòng

   Điện thoại: 0225.3571.056; Fax: 0225.3857.753

   Email : duongthuynoidiaphiabac@vnn.vn