• Trang tin điện tử Chi Cục Đường thủy nội địa Phía Bắc

    Người chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Công Minh - Chi Cục Trưởng Chi Cục Đường Thủy Nội Địa Phía Bắc

    Địa chỉ liên hệ: Số 33 Đường An Kim Hải - An Đồng - An Dương - Hải Phòng

    Điện thoại: 0225.3571.056; Fax: 0225.3857.753

    Email : duongthuynoidiaphiabac@vnn.vn