banner
English
Ngày 1 tháng 12 năm 2022

V/v chấp thuận PA BĐATGT đường thủy phục vụ thi công công trình: Xây lắp ĐZ và TBA cho Gia Lộc, Cẩm Giàng và Thanh Hà, tỉnh Hải Dương vượt sông Thài Bình tại Km 44+000

Ngày đăng: 14/09/2022
Lượt xem: 154


Tin liên quan:
Các tin tức khác:

Hạn chế giao thông đường thuỷ nội địa ph...

Thông báo luồng đường thủy nội địa thườn...

Thông báo luồng đường thủy nội địa thườn...

Code thời tiết, tỷ giá vàng
THỜI TIẾT

Thời tiết

 
 
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Tổng số lượt:
Trong năm:
Trong tháng:
Trong ngày:
Đang trực tuyến:
Get the current users count