banner
English
Ngày 12 tháng 12 năm 2018
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
15/2017/QH14 21/06/2017 Luật quản lý sử dụng tài sản công Chi tiết
07/VBHN-BGTVT 15/12/2016 QUY ĐỊNH QUY TRÌNH THANH TRA CHUYÊN NGÀNH, XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH; CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH, CHẾ ĐỘ BÁO CÁO VÀ QUẢN LÝ NỘI BỘ CỦA THANH TRA NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI Chi tiết
132/2015/NĐ-CP 25/12/2015 Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa Chi tiết
58/2014/QH13 20/11/2014 Luật bảo hiểm xã hội Chi tiết
68/2013/TT-BGTVT 31/12/2013 Thông tư Quy định về thanh tra viên, công chức thanh tra chuyên ngành và cộng tác viên thanh tra ngành giao thông vận tải Chi tiết
64/2013/TT-BGTVT 31/12/2013 Thông tư Quy định việc thành lập; nhiệm vụ, quyền hạn của bộ phận tham mưu về công tác thanh tra chuyên ngành giao thông vận tải Chi tiết
44/2013/TT-BGTVT 15/11/2013 Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 14/2012/tt-bgtvt ngày 27 tháng 4 năm 2012 của bộ trưởng bộ giao thông vận tải quy định về vận tải hành khách, hành lý, bao gửi bằng tàu cao tốc theo tuyến vận tải đường thủy cố định giữa các cảng, bến thuộc nội thủy việt nam Chi tiết
128/2013/NĐ-CP 15/10/2013 Nghị định Về xử lý tài sản chìm đắm trên tuyến đường thủy nội địa, vùng nước cảng biển và vùng biển việt nam Chi tiết
21/2013/TTLT-BGTVT-BTNMT 22/08/2013 Thông tư liên tịch Hướng dẫn về quản lý và bảo vệ môi trường trong hoạt động giao thông đường thủy nội địa Chi tiết
07/2012/NĐ-CP 09/02/2012 Nghị định Quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành Chi tiết
97/2011/NĐ-CP 21/10/2011 Nghị định Quy định về thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra Chi tiết
86/2011/NĐ-CP 22/09/2011 Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật thanh tra Chi tiết
56/2010/QH12 15/11/2010 Luật thanh tra Chi tiết
Code thời tiết, tỷ giá vàng
THỜI TIẾT

Thời tiết

 
 
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Tổng số lượt:
Trong năm:
Trong tháng:
Trong ngày:
Đang trực tuyến:
Get the current users count